Dn Fastigheter

Användarvillkor

-

REGLER FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att acceptera våra användarvillkor samtycker du behandling av dina personuppgifter för nedan angivna ändamål (A).

A. Behandling av dina personuppgifter

DN Fastigheter kommer att elektroniskt behandla (lagra, logga, spara etc) dina personuppgifter (innefattande bl.a. cookies och IP-adresser). Ändamålet med behandlingen är att kunna administrera webbplatsen och bostadskön enligt önskemål. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av DN Fastigheters tjänster samt för marknadsföringsändamål inom DN Fastigheter.

DN Fastigheter kan inte garantera att du kan vara anonym och DN Fastigheter kan också komma att lämna ut uppgifter till tredje part om detta bedöms nödvändigt. Om du är registrerad användare på webbplatsen kommer dina personuppgifter att lagras i DN Fastigheters register. Du kan alltid avsluta din registrering hos på DN Fastigheter genom att kontakta DN Fastigheter kundtjänst.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress. Du kan även skriftligt vända dig till DN Fastigheter och begära rättelse om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta DN Fastigheter.

Kontaktuppgifter:
0920 - 22 04 30
info@dnfast.se

Adress:
David Nilsson Fastigheter AB
Sandviksgatan 72A

972 34 Luleå