Avflyttning

Uppsägning

  1. Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Exempelvis om ni säger upp er lägenhet 31 maj, gäller uppsägningen till avflyttning 1 september. Om ni däremot säger upp lägenheten 3 juni, gäller uppsägningen till den 1 oktober med uppsägningstid tre hela kalendermånader: juli, augusti och september.
  2. Om ni hyr garage eller p-plats sägs det upp i samband med lägenheten.
  3. Uppsägningen skall vara skriftlig, därefter lämnas eller skickas till oss.
  4. Hyran skall betalas fram till kontraktstiden upphör.
  5. Avflyttande hyresgäst är skyldig att visa lägenheten för intresserade hyresgäster.
  6. Flyttstädning; Senast på avträdesdagen klockan 12 skall lägenheten och tillhörande förråd vara noggrant städade. Om städningen inte godkänns vid besiktningen anlitas en städfirma och avflyttande hyresgäst debiteras för kostnaden.
  7. Demonterade väggfasta gardinbeslag och takuttag skall återmonteras.
  8. Samtliga nycklar skall återlämnas till oss senast klockan 12 på avträdesdagen, om den inträffar under en helgdag sker återlämningen första vardagen. Återlämnas inte samtliga nycklar kommer den avflyttande att debiteras för kostnaden av ny cylinder samt tillhörande nycklar.
  9. Glöm ej säga upp diverse abonnemang rörande lägenheten, dock skall den avflyttande hyresgästen hålla el abonnemanget tecknat för lägenheten under uppsägningstiden eller till dess lägenheten övertas av ny hyresgäst, om detta sker före hyrestidens utgång.
  10. Besiktning skall beställas minst två veckor innan avflyttningen, ring oss på kontoret telefon 0920 - 22 04 30.