Uthyrning i andrahand

Uthyrning i andrahand

Vid uthyrning i andrahand skall du alltid kontakta DN Fastigheter för godkännande.

Via länk nedan eller på vårt kontor erhåller du en blankett gällande ansökan om andrahands uthyrning. Den skall fyllas i och lämnas in till oss.

Intyg på att du inte har möjlighet att nyttja din bostad är ett måste. Exempelvis arbete på annan ort (arbetsgivarintyg), studier (kursintyg / intagningsbevis).

Du skall själv ordna hyresgäst och DN Fastigheter förutsätter att parterna sinsemellan ordnar de praktiska detaljerna. Du är skyldig att lämna in en kopia på andrahandskontraktet till DN Fastigheter, samt uppge dina nya kontaktuppgifter.

Förstahands hyresgästen (Du) har det juridiska ansvaret för bostaden. Du ansvarar för lägenhetens skötsel och hyra samt att störande verksamhet inte förekommer i lägenheten.

Du skall meddela DN Fastigheter om du av någon anledning byter hyresgäst under den avtalade tiden.

Andrahands uthyrning får ske max 6 mån, undantag gäller vid tidsbestämda studier eller arbete, intyg krävs

Efter din andrahands uthyrning ska du meddela DN Fastigheter att du flyttat tillbaka till din lägenhet. Detta skall göras skriftligen.

OBS! Andrahands hyresgästen har inte förtur till kontraktet vid eventuell uppsägning av lägenheten.

Ladda ner blankett för uthyrning i andrahand här